Decydując się na jak najskuteczniejsze zautomatyzowanie maszyn przemysłowych – postanowiliśmy zaprojektować, wprowadzić oraz zainstalować profesjonalny system automatycznej kontroli pracy linii zgrzewarek punktowych pakietów baterii akumulatorów. To innowacyjne podejście do tematu – pozwalające odczuwalnie ułatwić pracę, zwiększyć wydajność produkcji, a także zmaksymalizować zyski.

Proponowane przez nas rozwiązania znalazły już zastosowanie także w innych rzeczywistych obiektach, takich jak nitownica dwuosiowa, czy prasa mimośrodowa.

Pilotażowy system automatycznej kontroli

W związku z koniecznością minimalizacji wpływu błędu czynnika ludzkiego w procesie produkcyjnym – inwestor zdecydował się na wprowadzenie pilotażowego systemu automatycznej kontroli procesu zgrzewania pakietów baterii na jednej ze swoich linii produkcyjnych. Zaproponowane przez naszą firmę rozwiązanie, w pełni wykorzystuje możliwości diagnostyczne zgrzewarek punktowych, poprzez przekazywanie na bieżąco informacji o poprawności wykonanych zgrzewów, ale także kontrolę ich ilości na każdym z etapów.

Operator jest informowany w intuicyjny sposób o stanie zgrzewu, co przyśpiesza i ułatwia pracę, jednocześnie minimalizując czas przestoju. Integracja w systemie kilku zgrzewarek i wykorzystanie dedykowanej magistrali komunikacyjnej pozwoliło na przezbrajanie linii zgrzewania w prosty sposób z jednego miejsca. Potwierdzeniem poprawności oraz innowacyjności przyjętej koncepcji jest to, że system ten stosowany jest przez inwestora na kolejnych liniach zgrzewania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / ZAKRES REALIZACJI: