MIGRACJA S5 / S7

CO TO JEST MIGRACJA S5/S7

Migracja, w naszym rozumieniu, oznacza w dużym skrócie wymianę systemów sterowania. Trudno stwierdzić czy słowo „migracja” jest to do końca dobrym sformułowaniem w tym kontekście, przyjęło się ono jednak i funkcjonuje w branży automatyki przemysłowej.
Migracja S5 do S7 oznacza wymianę starego typu sterowania, opartego o sterowniki serii S5 na nowy system sterowania, oparty na sterownikach serii S7 (w chili obecnej serii S7-1200 i S7-1500). Kluczowe przy migracji jest zachowanie pełnej funkcjonalności starego systemu w nowym, bardzo często klienci wdrażają również dodatkowe opcje (rozszerzona diagnostyka, komunikacja z systemami nadrzędnymi itp.).

Po co wykonywać migrację?

Przewrotnie można zadać pytania: „Po co jeździć z samochodem na przeglądy okresowe?”, „Po co kupować nowy telewizor skoro stary jeszcze działa?” itp. Wracając jednak do sedna, układy sterowania, jak wszystkie urządzenia starzeją się, a co za tym idzie wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia w nich awarii. Dodatkowo seria S5 jest wycofana ze sprzedaży, a w kolejnych latach nie będzie już dla niej wsparcia ze strony firmy Siemens. Coraz trudniej są dostępne części zamienne, zwłaszcza karty specjalizowane (komunikacyjne, liczników, krzywek itp.), a ich ceny bywają niejednokrotnie kilkukrotnie wyższe od aktualnych odpowiedników. W naszej praktyce zawodowej spotkaliśmy się z sytuacjami, gdzie koszty naprawy starego systemu sterowania, opartego na SIMATIC® S5, przekroczyły koszty migracji, która nie została odpowiednio wcześnie zaplanowana i przeprowadzona.

Krótki rys historyczny

Sterowniki Siemens SIMATIC® serii S5 zostały wprowadzone do sprzedaży w 1979 roku. Przez kolejne lata bardzo się spopularyzowały, umożliwiając realizację nie tylko prostych aplikacji, ale także zaawansowanych i skomplikowanych systemów sterowania.

W latach 90-tych nastąpił dynamiczny rozwój technologii informatycznych, zarówno pod kątem softwarowym jak i hardwarowym. Firma Siemens podążając za zmianami wprowadziła serię sterowników SIMATIC® S7, których oprogramowanie narzędziowe było od tej pory dostępne na platformie Windows®.

Kilka lat temu zostały wprowadzone na rynek nowe sterowniki firmy Siemens, serie S7-1200 i S7-1500. Jednostki te są bardzo wydajne, posiadają zaawansowane opcje diagnostyczne i pozwalają na łatwą wymianę danych z systemami nadrzędnymi między innymi poprzez wbudowane serwery OPC UA. Sterownikom tym od początku towarzyszy nowe oprogramowanie systemowe TIA Portal. Największą jego zaletą jest integracja w ramach jednaj platformy narzędzi umożliwiających programowanie sterowników PLC, paneli HMI oraz napędów zarówno w wersji standardowej jak i safety.

Dlaczego warto wykonać migrację korzystając z usług firmy INEE Industry?

Wykonując migrację należy wziąć pod uwagę wiele aspektów, nie da się w prosty sposób zdemontować starego sterownika, a w jego miejsce zamontować nowego. W pierwszym etapie należy dobrać nowy układ sterowania, następnie przemigrować istniejące oprogramowanie, a w końcowym etapie napisać na nowo części kodu, których nie można zmigrować przy pomocy narzędzi migracyjnych (problem taki pojawia się zawsze, gdy migrowane są specjalizowane karty, starsze panele HMI itp.). W związku z powyższym niezbędne są:

Firma INEE Industry posiada wszystkie wyżej wymienione atrybuty. Dodatkowo kilku inżynierów z naszego zespołu pracowało w działach Utrzymania Ruchu, co pozwala nam lepiej zaplanować cały proces migracji i zminimalizować czas potrzebny na jej przeprowadzenie.

Specjalizujemy się w rozwiązaniach firmy Siemens

Potwierdzeniem naszej wszechstronnej, specjalistycznej wiedzy na temat poszczególnych branż przemysłowych i stosowanych rozwiązań, otrzymaliśmy certyfikat Siemens Solution Partner