SERWIS

SERWIS

Firma INEE Industry świadczy usługi rozruchowe linii montowanych na nowym obiekcie. Uruchomienie maszyny, bądź całej linii produkcyjnej wymaga doświadczenia, oraz wiedzy, które pozwolą na szybkie oraz dokładne zapoznanie się z dokumentacją. Ponadto niezbędne są umiejętności analizy istniejącego programu oraz jego stopniowe wdrażanie. Jako firma posiadamy takie kwalifikacje, oraz co ważne doświadczenie w tego rodzaju pracach, poparte zakończonymi wdrożeniami. Po zakończonym rozruchu oferujemy przygotowanie dokumentacji powykonawczej, zawierającej poprawki względem istniejącej dokumentacji, niezbędne do uruchomienia linii.

Szybki kontakt

+48 604 941 158

TESTY SIECI PROFIBUS

Firma INEE Industry oferuje również testy sieci PROFIBUS wykonywane przy pomocy urządzenia PROFIBUS Tester 4 – jest to profesjonalne narzędzie diagnostyczne umożliwiające zbadanie warstwy fizycznej sieci oraz analizę protokołu. Sprawdzana jest kondycja przewodów, możliwe jest wykrycie spadków napięć, odbić, błędy w konfiguracji. Po przeprowadzonej usłudze diagnostycznej klient otrzymuje raport wraz z fachową analizą stanu sieci wraz z analizą wyników.

Zaleca się, aby testy sieci przeprowadzać nie tylko w przypadku wystąpienia awarii, ale także badać sieć okresowo w celach prewencyjnych, aby wcześnie wykrywać ewentualne usterki, dzięki czemu możliwe jest zapobiegnięcie przestojom w produkcji.

Standardy jakości

Jakość naszych usług nie jest przypadkowa, stosujemy oprogramowanie
i komponenty wyłącznie renomowanych firm: