Dokładnie przeprowadzona analiza ryzyka w firmie to działania, które pozwalają określić dokładny stan bezpieczeństwa maszynowego. Proces ten każdorazowo – w zgodzie z zasadami przedstawionymi w normie PN-EN14121-1 – wykonają dla Ciebie nasi eksperci, którzy bazują na wieloletnim doświadczeniu i systematycznie uzupełnianej wiedzy. Mowa o kompetentnych inżynierach, którzy na co dzień specjalizują się w szeroko rozumianym projektowaniu, programowaniu i modernizowaniu kompletnych systemów przemysłowych oraz rozwiązań bezpieczeństwa.

Działając na podstawie norm, są gotowi wykonać sprawny i rzetelny audyt bezpieczeństwa maszyn, a także linii i ciągów produkcyjnych. Odpowiedzą za dokładną analizę techniczną wraz z weryfikacją urządzeń, a następnie wskażą niezbędne działania, których celem jest zapewnienie bezpiecznej pracy operatora.

W jakim celu wykonuje się ocenę ryzyka?

Niezwykle istotny jest efekt przeprowadzonej oceny ryzyka – nasi specjaliści wykonują spis zaleceń dotyczących maszyn obecnych w danej firmie, aby przedsiębiorca zyskał wiedzę, co należy zmodyfikować, jakie systemy poprawić lub wyeliminować, a także czy należy przeprowadzić modernizację maszyn i linii produkcyjnych.

To niezwykle istotne – właściwa identyfikacja zagrożeń, a w efekcie ich trafna eliminacja – nie tylko wydłuża żywotność maszyn, ale także pozwala oszczędzić zarówno czas, jak i koszty eksploatacji. Co najważniejsze – ma również realny wpływ na bezpieczeństwo pracowników obsługujących maszyny.

Większość naszych aplikacji związane z bezpieczeństwem maszyn jest realizowana na programowalnych modułach bezpieczeństwa takich jak; Siemens Simatic Fail-Safe, PILZ Multi PNOZ czy SICK.

 Jakich czynności możesz się spodziewać?

Do elementów składowych oceny ryzyka należy przede wszystkim:

  • dokładny opis maszyn;
  • ocena pojedynczych maszyn lub całych ciągów na podstawie wymogów bezpieczeństwa;
  • kontrola i test zainstalowanych technicznych środków ochrony, sprzętu oraz oprogramowania odpowiedzialnego za funkcje bezpieczeństwa;
  • identyfikacja potencjalnych zagrożeń wraz z oszacowaniem ryzyka;
  • precyzyjny opis sposobów redukcji ryzyka;
  • weryfikacja dostępnych dokumentacji i instrukcji maszyn;
  • przygotowanie raportu z danymi o wynikach, a także wskazaniem ewentualnych niebezpieczeństw;
  • wystawienie oświadczeń zgodności.