Prowadzimy serwis dla systemów sterowania opartych o sterowniki Siemens Simatic – zarówno, dla wycofanych już starowników serii Simatic S5, jak również dla najnowszych systemów opartych o S7 1500 oraz PCS. Mamy odpowiednie zaplecze techniczne do pełnej analizy i diagnostyki, a następnie naprawy, w ramach których wykonujemy serwis Siemens S7 i Siemens S5 oraz pomagamy naszym Klientom w prawidłowym wdrożeniu maszyn i urządzeń z zachowaniem pełnej, dotychczasowej funkcjonalności.

W naszej pracy potrafimy rozwiązać każdy problem z zakresu systemów sterowania Siemens Simatic – jako jedni z nielicznych wspieramy także sterowniki Simatic S5 przy jednoczesnym sugerowaniu przeprowadzenia migracji na nowy system sterowania Simatic S7. Zajmujemy się także implementacją funkcji bezpieczeństwa bezpośrednio w sterownikach programowalnych Simatic, określanych w normie EN ISO 13849. Z naszą pomocą zadbasz o nieprzerwaną pracę w swoim przedsiębiorstwie, a także sprawne wykonywanie obowiązków przez pracowników.

W ramach serwisu Siemens S5 i S7 wykonujemy:

  • lokalizację usterki oraz jej usunięcie;
  • modyfikację oprogramowania;
  • analizę konfiguracji maszyn;
  • diagnozę kart wejścia/wyjścia;
  • wymianę uszkodzonych elementów;
  • zabezpieczenie i ponowne uruchomienie oprogramowania.

 

Ponadto chętnie podzielimy się radami oraz przekażemy sugestie dotyczące konfiguracji, a także sposobu użytkowania sprzętu.

NA CZYM POLEGA MIGRACJA S5 DO S7?

Migracja – w naszym rozumieniu – oznacza w dużym skrócie wymianę systemów sterowania. Trudno stwierdzić, czy słowo „migracja” jest w tym przypadku do końca dobrym sformułowaniem, jednakże przyjęło się ono na stałe i doskonale funkcjonuje w branży automatyki przemysłowej.

Migracja S5 do S7 oznacza wymianę starego typu sterowania, opartego o sterowniki serii S5 na nowy – oparty na sterownikach serii S7 (w chili obecnej serii S7-1200 i S7-1500). Kluczowe przy migracji jest zachowanie pełnej funkcjonalności starego systemu – bardzo często Klienci wdrażają również dodatkowe opcje do systemów sterowania maszyn, takie jak rozszerzona diagnostyka, komunikacja z systemami nadrzędnymi itp.

Krótki rys historyczny

Sterowniki Siemens SIMATIC® serii S5 zostały wprowadzone do sprzedaży w 1979 roku. Przez kolejne lata bardzo się spopularyzowały, umożliwiając realizację nie tylko prostych aplikacji, ale także zaawansowanych i skomplikowanych systemów sterowania.

W latach 90-tych nastąpił dynamiczny rozwój technologii informatycznych, zarówno pod kątem softwarowym jak i hardwarowym. Firma Siemens podążając za zmianami wprowadziła serię sterowników SIMATIC® S7, których oprogramowanie narzędziowe było od tej pory dostępne na platformie Windows®.

Kilka lat temu zostały wprowadzone na rynek nowe sterowniki firmy Siemens, serie S7-1200 i S7-1500. Jednostki te są bardzo wydajne, posiadają zaawansowane opcje diagnostyczne i pozwalają na łatwą wymianę danych z systemami nadrzędnymi między innymi poprzez wbudowane serwery OPC UA. Sterownikom tym od początku towarzyszy nowe oprogramowanie systemowe TIA Portal. Największą jego zaletą jest integracja w ramach jednaj platformy narzędzi umożliwiających programowanie sterowników PLC, paneli HMI oraz napędów zarówno w wersji standardowej jak i safety.

W jakim celu wykonuje się migrację?

Układy sterowania – jak wszystkie urządzenia przemysłowe – podlegają intensywnej eksploatacji, której efektem jest podwyższone prawdopodobieństwo wystąpienia w nich awarii. Dlatego niezwykle istotne jest wykonywanie migracji z S5 do S7.

Dodatkowo seria S5 jest wycofana ze sprzedaży, a wsparcie dla niej całkowicie zanika – coraz trudniej więc dostępne będą zarówno wiedza, jak i części zamienne, zwłaszcza specjalizowane karty (komunikacyjne, liczników, krzywek itp.). To niezwykle istotna informacja – ceny ich bowiem bywają często kilkukrotnie wyższe od nowych odpowiedników.

W naszej praktyce zawodowej spotkaliśmy się z sytuacjami, gdzie koszty naprawy starego systemu sterowania, opartego na SIMATIC® S5 – przekroczyły koszty migracji, która nie została odpowiednio wcześnie zaplanowana i przeprowadzona.

Dlaczego warto zlecić wykonanie nam migracji?

Wykonując migrację, należy wziąć pod uwagę wiele aspektów, nie da się w prosty sposób zdemontować bowiem starego sterownika, a w jego miejsce zamontować nowego. W pierwszym etapie należy dobrać nowy układ sterowania, następnie przemigrować istniejące oprogramowanie, a w końcowym etapie napisać na nowo części kodu, których nie można zmigrować przy pomocy narzędzi migracyjnych (problem taki pojawia się zawsze, gdy migrowane są specjalizowane karty, starsze panele HMI itp.). 

W związku z powyższym niezbędna jest:

Firma INEE Industry posiada wszystkie wyżej wymienione atrybuty. Dodatkowo kilku inżynierów z naszego zespołu pracowało w działach Utrzymania Ruchu, co pozwala nam lepiej zaplanować cały proces migracji i zminimalizować czas potrzebny na jej przeprowadzenie.

Specjalizujemy się w rozwiązaniach firmy Siemens

Potwierdzeniem naszej wszechstronnej, specjalistycznej wiedzy na temat poszczególnych branż przemysłowych i stosowanych rozwiązań, otrzymaliśmy certyfikat Siemens Solution Partner