Pomiar dobiegu służy sprawdzeniu czasu reakcji zatrzymania się maszyny w sytuacji wywołania potencjalnie niebezpiecznej sytuacji – badanie to jest niezwykle istotne w przypadku urządzeń mających długi czas zatrzymania (wybiegu) i w efekcie mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników.

Kontrolę pomiaru dobiegu wykonuje się przede wszystkim w przypadku:

 • kurtyn bezpieczeństwa;
 • stop awaryjnych;
 • skanerów optycznych;
 • osłon blokujących bez ryglowania;
 • mat naciskowych;

W celu obliczenia maksymalnego czasu reakcji. Badanie dobiegometrem należy wykonywać regularnie, dzięki niemu bowiem określana jest rzeczywista zdolność do ochraniania niebezpiecznych obszarów. Pragniemy zwrócić uwagę, że każdy z przeprowadzonych przez naszą firmę pomiarów jest udokumentowany oraz archiwizowany, a do jego opracowania wykorzystujemy informacje zawarte w Dyrektywie 95/63/WE, a także normie PN-EN ISO 13855:2010.

Okresowe kontrole wyposażenia ochronnego maszyn

Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Dyrektywnie Parlamentu Europejskiego 2009/104/WE – pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzania okresowych kontroli wyposażenia ochronnego maszyn.

Gdy urządzenie wyposażone jest w:

 • optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa;
 • urządzenia startu oburęcznego;
 • skanery bezpieczeństwa;
 • krańcówki osłon bezpieczeństwa;
 • inne elementy bezpieczeństwa, które nie zapewniają fizycznego odgrodzenia stref niebezpiecznych od
 • operatora czy osób postronnych.

 

To konieczne jest przeprowadzenie pomiaru czasu zatrzymania elementów ruchomych maszyny według wcześniej wspomnianej normy PN-EN ISO 13855:2010 – „Bezpieczeństwo maszyn” — umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka”.

Firma INEE Industry Sp. z o.o. wykonuje pomiary za pomocą kalibrowanego, specjalistycznego dobiegometru Safety Man Delta T firmy HHB. Po przeprowadzeniu pomiarów Klient otrzymuje szczegółowy raport z wynikami badania – czasem dobiegu i minimalną odległość bezpieczeństwa – wraz z fachową analizą, a także zaleceniami dotyczącymi systemów bezpieczeństwa.

Zalecany interwał pomiędzy pomiarami czasu dobiegu wynosi 1 rok, jednakże często producent maszyny lub wewnętrzne procedury przedsiębiorstwa wymagają częstszych kontroli.