Systemy SCADA

Głównym celem wprowadzenia do procesów automatyzacji maszyn systemów SCADA jest nadzór i aktywizacja danych. Co to właściwie oznacza?

SCADA Siemens to nazwa systemu informatycznego, który odpowiada za nadzór wszelkich procesów technologicznych – jednocześnie zajmując stanowisko nadrzędne w stosunku do sterowników i modułów I/O, realizując przy tym takie zadania, jak:

  • przesył i wymiana danych w czasie rzeczywistym;
  • wyświetlanie aktualnych stanów, wartości i wiadomości na ekranie;
  • zarządzanie alarmami;
  • tworzenie i generowanie dokumentacji o postępach technologicznych;
  • raportowanie zużycia mediów;
  • archiwizacja danych.

Raportowania SCADA może być przesłane do dowolnej lokalizacji sieciowej za pomocą protokołów HTTP lub FTP.

System Simatic WinCC Unfied

System Simatic WinCC Unfied to zaprojektowane i stworzone od podstaw systemy obsługi operatorskiej wykonane na podstawie nowoczesnych technologii webowych. Obejmują nową wizualizację na komputerach przemysłowych oraz najnowszą generację paneli operatorskich HMI Simatic. Te zaś – tak samo, jak panele operatorskie SCADA – dają możliwość podłączenia licznych urządzeń peryferyjnych, które nie tylko poszerzają ich funkcjonalność, ale także nadają dynamicznego rozwoju każdej firmie. 

Główną zaletą systemu Simatic WinCC Unfied jest otwartość systemu znacząco ułatwiająca współpracę kilku rządzeń. Ponadto użytkownik systemu ma możliwość zintegrowania dostosowanych do swojej działalności branży – a w efekcie aplikacji z interfejsem użytkownika WinCC Unified

Oprogramowanie WinCC

Optymalnie dostosowany do potrzeb każdego Klienta WinCC flexible jest oprogramowaniem dla urządzeń Simatic HMI – również komputerów PC. Jego niepodważalną zaletą jest nieustająca kompatybilność z nowszymi wersjami oprogramowania. 

Większość naszych projektów realizujemy na podstawie systemów wizualizacji SIMATIC WinCC.