Jak często należy przeprowadzać kontrole wyposażenia ochronnego maszyn?

Kontakt z ciężkim sprzętem i maszynami wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy zakład przemysłowy, który z nich korzysta, ma swoje wewnętrzne regulaminy dotyczące gwarancji sprawności działania urządzeń i bezpiecznego ich użytkowania, ale zawsze warto przeprowadzać ich kontrole. Jak często należy to robić i jak to wygląda?

Kontrole wyposażenia ochronnego maszyn

Maszyny, które są podstawą działania zakładów przetwórstwa czy produkcji, wyposażone są w ochronne elementy, które mają gwarantować bezpieczeństwo ich operatorom. Są to rozmaite systemy, blokady, barierki, przełączniki, hamulce czy czujniki, które w razie zagrożenia mają za zadanie wyłączyć maszynę lub eliminują ryzyko wypadku związanego z błędem człowieka popełnionym podczas ich pracy.

Czyli podobnie jak w przypadku maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych, również w przypadku elementów ochronnych należy dbać o ich sprawne działanie. Kontrolę powinni przeprowadzać odpowiednio do tego przygotowani fachowcy, którzy będą dysponować potrzebnym do tego sprzętem. Wyłapanie najmniejszej usterki, może uratować życie pracownika, dlatego warto dbać o regularność tych przeglądów.

Jak często przeprowadzać kontrole?

Każda maszyna przed oddaniem do użytku powinna przejść kontrolę wstępną, której celem jest wskazanie ewentualnych nieprawidłowości związanych na przykład z jej podłączeniem i upewnić się, że jest stabilna. Kontrola okresowa z kolei ma wskazać elementy, które mogą ulec zniszczeniu w wyniku długotrwałej eksploatacji, jak na przykład osłony ochronne, gdzie może wystąpić może problem z ich podnoszeniem i opuszczaniem.

Specjalne przeglądy dotyczą sytuacji, gdy doszło do wypadku lub widocznie pogorszył się stan elementów i istnieje ryzyko zagrożenia zdrowia podczas używania maszyny. To zakład decyduje o ilości i częstotliwości kontroli, ale warto dopasować ich liczbę do częstotliwości użytkowania sprzętu, warunków w jakich działa i potencjalnego ryzyka zniszczenia elementów ochronnych i robić je przynajmniej raz lub dwa razy w roku.